Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis ze zasedání ŠR 2012

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace se sídlem v Nové Vsi
 

Zápis ze zasedání školské rady

Datum konání: 19. 06. 2012
Přítomni: Mgr. Eva Brestovanská, ing. Michal Zapletal, paní Renata Hajnová
Program:
 1. Inspekční zpráva
 2. Zpráva o činnosti školy za 3. čtvrtletí
 3. Zapojení do aktivit „ Vesnice roku“
 4. Ukončení projektu Spolupráce škol (Nová Ves – Bogatynia)
 5. Plán školské rady na školní rok 2012-2013
 6. Pokračování projektu EU „Peníze školám“
 7. Oprava klavíru
 8. Řešení vybavenosti kuchyně
Zápis z jednání:
 1. Inspekční zpráva. Seznámení s inspekční zprávou. Kontrola dokumentů.
 2. Přečtení zprávy o činnosti školy za 3. čtvrtletí.
Akce školy:
 • duben – návštěva Naivního divadla
 • 12. 4. 12 – návštěva Ekocentra Střevlík (Letem ptačím světem)
 • 20. 4. 12 – projektový den – sportovně laděný den s polskou školou + pozvání Nové Vsi (projekt EU)
 • 25. 4. 12 – den otevřených dveří + třídní schůzky + zápis do MŠ
 • 12. 5. 12 – jarní koncert v kostele ZŠ a MŠ
 • 14. 5. 12 – zpívání pro seniory v Chrastavě
 • 17. 5. 12 – zpívání „U Kořínků“ pro mentálně postižené
 • 26. 5. 12 – zpívání na Vítání občánků
 • 29. 5. 12 – výjezd do Polska – Bogatynia (projekt EU)
 • 1. 6. 12 – Dětský den – hry, soutěže (akce školy)
 • 8. 6. 12 – zpívání pro seniory na „Myslivně“
 • 9. 6. 12 – Dětský den v Nové Vsi (akce Svazu žen a školy)
 • 18. 6. 12 – delegace ve škole („Vesnice roku“)
 • 22. 6. 12 – školní výlet (Lázně Libverda, Hejnice)
 • 25. 6. 12 – Střevlík – Ekoprogram (Stromy)

pokračování v projektu EU „Peníze školám“ (vybavení počítačové učebny, interaktivní tabule, proškolování ped. pracovníků, tvorba „DUMů“)

Zapojení školy do aktivní OÚ – „Vesnice roku“ (18. 6. 2012 – návštěva delegace ve škole)
Ukončení projektu Spolupráce škol (Nová Ves – Bogatynia). Naše škola navštívila polskou základní školu. Děti si školu prohlédly, podnikly malý výlet do okolí školy a zapojily se do sportovních aktivit. Touto návštěvou byl ukončen tento projekt EU.
Byly probírány některé plány ŠR na školní rok 2012-2013.
Dále byl předseda ŠR M. Zapletal seznámen s projektem EU „Peníze školám“. Byla mu předvedena interaktivní tabule a celá počítačová učebna.
Projednávala se nutnost opravy a naladění klavíru. Pan M. Zapletal přislíbil, že se pokusí sehnat cenově dostupného truhláře na opravu noh klavíru.
Řešení vybavenosti kuchyně (myčka, ......)
Závěr
 
Zapsala: Mgr. Eva Brestovanská
 
Podpisy:
 

Projekty