Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

Den otevřených dveří ZŠ 3.4.2024 od 14:00 - 15:00

          Zápis do 1. ročníku ZŠ 9.4.2024 od 14:00-16:00

           Zápis do MŠ 2. 5. 2024 10:00 - 13:00   

První jednání Školské rady 2016 -2017

První zasedání školské rady ve školním roce 2016/2017

Datum konání: 21. 9. 2016

Školská rada pracuje ve složení:

Předseda:  Bc. Petr Lövl

Členové:     

 • Mgr. Šárka Kočí
 • Štěpánka Zítková

Zapisovatel: Mgr. Šárka Kočí

Program:

 1. ŘŠ -  zahájení
 2. Zasedání školské rady, seznámení s programem a jeho odsouhlasení - 
 3. Seznámení s dokumentací ZŠ a MŠ – Výroční zpráva, Školní řád, Dodateky k ŠVP ZŠ aMŠ
 4. Seznámení s inkluzí a plánem pedagogické podpory, dle nových nařízení MŠMT
 5. Seznámení se záměry a koncepcí školy
 6. Plán akcí na měsíc říjen
 7. Plánované akce na měsíc listopad a prosinec
 8. Diskuse

Přítomní:

Předseda: Bc. Petr Lövl                       

Členové:    

 • Mgr. Šárka Kočí   
 • Štěpánka Zítková  

Projekty