Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Volby do školské rady r.2015

Základní škola a Mateřská škola , Nová Ves, okres Liberec, příspěvková organizace Chrastava

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o volbě do školské rady, která proběhla na naší škole v měsíci září 2015.   Volby na škole probíhaly od 7. 9.  do 14. 9. 2015. 

Volby zástupce za zřizovatele proběhly dne  14. 9. 2015 .

Ve školské radě jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy.
V našem případě se jedná o 1 voleného  zástupce rodičů, 1 zvoleného  učitele a 1 jmenovaného  zástupce zřizovatele.

Po sečtení všech hlasů přípravným  výborem byla za člena školské rady  zvolena z řad oprávněných voličů (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků   )paní Štěpánka Zítková

Za člena školské rady byla zvolena z řad pedagogických pracovníků Mgr. Šárka Kočí .

Za členy školské rady byl  jmenován za zřizovatele Bc. Petr Lövl


Složení školské rady pro období 2015 - 2018

Členové volení pedagogickým sborem školy:

Mgr. Šárka Kočí   - za pedagogický sbor   

Členové volení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Paní Štěpánka Zítková

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Bc. Petr Lövl

Tříčlenná  školská  rada je volena vždy na 3 roky.

 Funkční období stávající   školské rady v období  2012- 2015 končí.

Děkujeme všem členům Školské rady, kteří ve funkčním období 2012 – 2015 ve školské radě  pracovali a pomáhali škole .

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  •   Mgr. Věra Trenčanová , ŘŠ

Projekty