Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis z jednání školské rady - září 2015

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace

Školská rada:  Čj: 1 / 2015

počet listů: 1

Dne 30. září 2015 svolala ředitelka školy zahajovací jednání nově zvolené školské rady. Proběhla volba předsedy

Zápis z jednání Školské rady

Dne: 30.9. 2015

Místo: škola

Nově zvolená školská rada pracuje ve složení:

Předseda: Bc. Petr Lövl

Členové:        

 • Mgr. Šárka Kočí
 • Štěpánka Zítková

Zapisovatel: Mgr. Šárka Kočí

Program:

 1. ŘŠ -zahájení

 2. Zasedání školské rady, seznámení s programem a jeho odsouhlasení -

 3. Seznámení s pravomocemi školské rady a jednacím řádem ŠR

 4. Volba předsedy školské rady, volba zapisovatele

 5. Seznámení s dokumentací ZŠ a MŠ – Výroční zpráva, školní řád

 6. Seznámení se záměry a koncepcí školy

 7. Plán akcí na měsíc říjen

 8. Plánované akce na měsíc listopad a prosinec

Zápis z jednání:

 1. ŘŠ -zahájení: Paní ředitelka Mgr. Věra Trenčanová přivítala členy školské rady a poděkovala jim za jejich kladný vztah ke škole a projevenou praktickou pomoc.

 2. Zasedání školské rady, seznámení s programem a jeho odsouhlasení: Paní ředitelka přečetla plánovaný program a rada tyto body jednomyslně odsouhlasila.

 3. Seznámení s pravomocemi školské rady a jednacím řádem ŠR: Paní ředitelka seznámila členy rady s jejich pravomocemi jako poradního orgánu ředitele školy. Předseda školské rady je poradcem ředitele, má pravomoc požadovat seznámení se všemi dostupnými informacemi a dokumenty, které se školského zařízení týkají. Předseda ŠR též řeší s ředitelem školy vzniklé problémy a je nápomocen při jejich řešení.

 4. Volba předsedy školské rady, volba zapisovatele: Proběhla volha předsedy školské rady, dva hlasy dostal Bc. Petr Lövl a byl tak zvolen za předsedu ŠR. Zapisovatelkou byla zvolena třemi hlasy Mgr. Šárka Kočí.

 5. Seznámení s dokumentací ZŠ a MŠ – Výroční zpráva, Školní řád: Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou a hospodářskými výsledky za školní rok 2014/ 2015 a Školním řádem. Školní řád byl zkontrolován a jednomyslně radou odsouhlasen.

 6. Seznámení se záměry a koncepcí školy: Především se hovořilo o potřebě rekonstrukce budovy školy. Prvním počinem je právě probíhající instalace nových vstupních dveří, které budou splňovat všechny požadavky na bezpečnost žáků, školního personálu a celého školního majetku. Od letošního roku Nadace Škola hrou bohužel ukončila všechny projekty s jednotlivými školními zařízeními.  Právě na tuto nadaci naše škola v minulých letech přihlašovala mnoho projektů a získala tak některé pěkné vybavení pro MŠ i ZŠ. Toto už v budoucnu nebude možné.

 7. Plán akcí na měsíc říjen:

  • 1. 10. Návštěva farmy pana Pelce

  • 15. 10. Návštěva IQ parku v Liberci vybíráme 100,-

  • 16. 10. Vystoupení žáků na Myslivně

  • 19. 10. Naivní divadlo v Liberci vybíráme 90,-

  • 22. 10. Dopravní výuka DDH Liberec 3. A 4. ročník

  • 28. 10. Státní svátek

  • 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny

 8. Plánované akce na měsíc listopad a prosinec

  • Zpívání u rozsvíceného vánočního stromečku

  • Zpívání koled v kostele s prodejními trhy nebo dílny pro novoveskou veřejnost s vánoční tématikou ve spolupráci s obcí

Diskuze:

1. Předseda ŠR navrhl další schůzku ŠR na 1. 12. 2015

Projekty