Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

ZŠ a MŠ Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní a pomocné kuchařky. Své životopisy můžete zasílat emailem na adresu: skolanovaves@centrum.cz . Preferujeme vyučení v oboru.

Volby do školské rydy 2018

Základní škola a Mateřská škola , Nová Ves, okres Liberec, příspěvková organizace Chrastava

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o volbě do školské rady, která proběhla na naší škole v měsíci říjnu 2018.   

Volby na škole probíhaly v průběhu měsíce října a listopadu 2018  od 26.10. . do 10. 11. 2018. Volby zástupce za zřizovatele proběhly při zasedání místního zastupitelstva.

Ve školské radě jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy.
V našem případě se jedná o 1 voleného  zástupce rodičů, 1 zvoleného  učitele a 1 jmenovaného  zástupce zřizovatele.

Po sečtení všech hlasů přípravným  výborem byl za člena školské rady  zvolena z řad oprávněných voličů (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků   ) Jana Hofmanová

Za člena školské rady byla zvolena z řad pedagogických pracovníků Radka Portelová

Za členy školské rady byl  jmenován za zřizovatele paní Lenka Zimová

Složení školské rady pro období 2019 - 2002
Členové volení pedagogickým sborem školy:

  • paní učitelka z MŠ Radka Portelová

Členové volení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • paní Jana Hofmanová
  • Členové jmenovaní zřizovatelem:
  • paní Lenka Zimová

Vypracovala: Mgr. Šárka Kočí

ředitelka základní a mateřské školy

Projekty