Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis z 2. zasedání školské rady 2017/2018

Druhé zasedání školské rady ve školním roce 2017/2018

Datum konání: 7. 2. 2018

Školská rada pracuje ve složení:

Předseda: Miroslav Smola

Členové:        

 • Mgr. Šárka Kočí
 • Štěpánka Zítková

Zapisovatel: Mgr. Šárka Kočí

Program:

 • Podlahy v budově školy – statický posudek
 • Seznámení s projektem Šablony do škol
 • Školní zahrada – rozpadlá prolézačka
 • Šatny pro ZŠ
 • Sportovní soutěž o pohár Mikroregionu – Chrastavsko - Hrádecko
 • Krajská kontrola ZŠ
 • Kontrola ČŠI
 • Květnové zpívání ke svátku matek v kostele
 • Personální obsazení – nový školník
 • Oprava a rekonstrukce školní budovy – plášť
 • Vymalování interiéru školy
 • Výkonnější počítač pro vedoucí stravování
 • Externí disk pro zálohy dat
 • Obnova nářadí a náčiní pro školníka
 • GDPR – ochrana osobních dat

Přítomní:

Předseda:      Miroslav Smola                      ……………………………………..

Členové:         Mgr. Šárka Kočí                      ………………………………………

                        Štěpánka Zítková                    ………………………………………

1. Po zahájení druhého zasedání školské rady, která se tentokrát konala v učebně 3. a 4. ročníku bylo shledáno panem předsedou Miroslavem Smolou a paní Štěpánkou Zítkovou, že podlaha se velmi otřásá díky  běžnému pohybu dětí ve vedlejší družině. Členové rady proto navrhují odborné posouzení podlah v celé budově školy statikem.

2.  Projekt Šablony do škol: díky projektu financovaného EU máme proškolenou jednu paní učitelku jako logopedického asistenta, půl roku probíhalo doučování dětí ohrožených školním neúspěchem a ve škole i školce pracuje školní asistentka na celý úvazek. Na konci února odesíláme první zprávu o realizaci projektu na ministerstvo ke kontrole, potom škole bude zaslán zbytek peněz na projekt.

Z projektu chceme dále pořídit další pomůcky: interaktivní tabuli s notebookem, tiskárny a nutný software. Proto jsem již oslovili firmu Art Vision a firmu pana Smetany, který nám dodával minulou interaktivní tabuli. Budeme rádi za jakékoli kontakty na podobné firmy, abychom měli objektivní porovnání cen.

3. Školní zahrada: dne 9. 1. 2018 proběhla technická kontrola školní zahrady a tělovýchovných nářadí atestovanou firmou. Byla objevena jediná závada: Na školní zahradě je nevyhovující konstrukce  - houpačka, skluz a šplh. Kvůli napadeným trámům dřevěné konstrukce hnilobou byl vydán zákaz používání. Dřevěné části této atrakce je třeba vyměnit za nové, zachována bude pouze umělohmotná klouzačka k budoucí instalaci. Žádáme obec o zaplacení nové konstrukce, která bude od jara k novému používání pro děti ZŠ a MŠ.

4. Šatny: příští školní rok počítáme v ZŠ se 38 – 40 žáky.  Kapacita stávající drátěné šatničky je 19 míst.

Školní družina i školka se potýká se naprosto nedostatečným prostorem pro sušení oblečení, když děti přichází z pravidelné procházky. Oblečení i obuv je potřeba usušit, aby děti nechodily domů v mokrém.

Možné návrhy řešení:

 • Uvolnění prostor které dříve byly šatnou a kde je nyní knihovna, vytvoření šatny pro školáky a dostatečného místa na sušení oblečení a obuvi
 • Zakoupení 21 kusů uzamykatelných skříněk – začínají se množit stížnosti dětí i rodičů, že věci se ztrácí, nebo jsou různě poschovávané. Toto řešení by neřešilo sušení oblečení, ale alespoň by zamezilo ztrátám a dohledávání věcí.

5. Sportovní soutěž pro žáky 1. Stupně ZŠ o pohár mikroregionu Chrastavsko- Hrádecko:

Zatím se nekonala žádná schůzka, kde by se řeklo, jak se pokračuje v přípravách. Nevíme ani termín. Učitelé ZŠ zatím navrhly několik možných disciplín, nikdo je neodsouhlasil. Sehnali jsme pana Halíře s manželkou jako dobrovolníky, ostatní dobrovolníky, doufáme, sežene obec. Vzhledem k tomu, že prostory školy a školky budou naprosto kapacitně zabrány touto akcí, budeme muset žáky ZŠ i MŠ vyslat na nějaký výlet – nevíme, kdo ho bude sponzorovat. Také téměř všechny učitelky boudou s dětmi na výletě. Takže nevíme, kdo vlastně danou soutěž bude organizovat.

6. Ve dnech 6. a 7. listopadu proběhla krajská kontrola na vedení dokumentace a finanční hospodaření školy. Nebyly zjištěny žádné velké závady. Zpráva z kontroly je k nahlédnutí u ředitelky školy. Na základě doporučení této kontroly ukončila paní ředitelka smlouvu s dosavadním mzdovým účetním a uzavřela smlouvu s novou účetní doporučenou několika školami.

7. Kontrola České školní inspekce – kontrola probíhá nejvýše po 6 letech, pokud nejsou důvody k častějším kontrolám. 6 let uplyne právě letos v druhém pololetí. Kontrola se bude týkat jak vyučování a vzdělávání žáků, vedení dokumentace a hospodaření školy, tak kontrola zda stávající prostory školy, školky, jídelny i družiny vyhovují pro vzdělávání žáků.

8. Zpívání ke dni matek v kostele. Termín ještě není daný, čekáme na termín mikroregionu. Protože se spolupráce  s katolickou farností na zapůjčení kostela na Vánoční koncert osvědčila, rádi jsme využili nabídky farnosti i na další možné akce. Počet dětí stále narůstá a kapacita tělocvičny je již nedostatečná.

Projekty