Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis z ustavujícího zasedání ŠR 2012

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace se sídlem v Nové Vsi

Zápis z ustavujícího zasedání školské rady svolaného ředitelkou školy
Datum konání: 16. 4. 2012
Přítomni: Mgr. Věra Trenčanová , Mgr. Eva Brestovanská, pan Michal Zapletal, paní Renata Hajnová, Jaroslav Muller – starosta obce
Program:
  1. Zahájení – ředitelka ZŠ a MŠ Nová Ves
  2. Volba předsedy školské rady - Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Po řádných volbách byl za předsedu školské rady zvolen pan Michal Zapletal.
  3. Ředitelka školy seznámila nové členy ŠR zvoleného předsedu s organizací a pravomocemi ŠR, vymezenými zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
  4. ŠR vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2011/2012.
  5. Ředitelka školy informovala o plánu akcí pro školní rok 2011/2012, které proběhly nebo budou uskutečněny v nastávajících měsících.
  6. Ředitelka školy informovala ŠR o termínech a průběhu třídních schůzek 
  7. Ředitelka předala informaci o zápisu dětí do MŠ
  8. Ředitelka školy informovala o pokračování projektu EU Peníze školám
  9. Přítomní byli ředitelkou školy informováni o IČ na škole

Složení školské rady

PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY – PAN MICHAL ZAPLETAL
ČLENOVÉ – MGR. EVA BRESTOVANSKÁ a
PANÍ RENATA HAJNOVÁ
 
Přejeme školské radě hodně úspěchů při práci.
 

zapsala: Mgr. Věra Trenčanová – ředitelka

Projekty