Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis ze školské rady 29. 4. 2013

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace

Zápis ze zasedání školské rady

Datum konání:  29.4. 2013

Přítomni: Mgr. Eva Brestovanská, Ing. Michal Zapletal, paní Renata Hajnová

Program:

 1. Seznámení s akcemi školy v období  leden až červen 2013
 2. Seznámení s projekty školy
 3. Ukončení projektu EU
 4.  Financování akcí, rozpočet školy
 5. .Výběrové řízení na pozici kuchařky

Zápis z jednání :

 1. Akce školy :
 • únor – maškarní karneval s kouzelníkem
 • březen – vystoupení pro seniory a k MDŽ (Mlýnice) 3. a 4. ročník . – návštěvy DH + příprava na zkoušky z CHODCE a     CYKLISTY
 • 22. 4. - třídní schůzky
 • 9. 5. – výlet do Polska (návštěva hradu) – projekt EU
 • 15. 5. – soutěž hudebně dramatických kroužků (Dlouhý Most)
 • 18. 5. – zpívání na Vítání občánků
 • 23.5. – vystoupení pro mentálně postižené (U Kořínků)
 • 6. 6. – sportovní den s polskou školou – projekt EU
 • 22. 6. – 550. výročí založení obce + vystoupení naší školy (pověst o Nové Vsi)
 • 23. 6. – pokračování oslav – soutěže pro děti
 • březen – červen – probíhá plavecký výcvik
 • červen – v posledním týdnu proběhne výlet s polskou školou na zámek Sychrov (projekt EU)
 1. Projekty školy

V tomto roce se naše škola podílí na projektu EU spolupráce s polskou školou z Bogatynie (výlet do Polska, sportovní den, výlet na  Sychrov, v září Šťastná země).

 1. Projekt EU „Peníze školám“

Škola dokončuje projekt EU „Peníze školám“. Všechna školení byla absolvována,  DUMy odeslány, dokončena dokumentace.

 1. Financování akcí, rozpočet školy

Získáváme sponzorské dary z akcí, které pořádá škola (např. benefice) + sponzorské dary od rodičů. Další finance získáváme pomocí grantů (nadace „Škola hrou), spoluprácí  s charitou („Tři králové“). Projekt s polskou školou – pro děti zdarma 3 výlety a sportovní den. Dary Krajského úřadu a příspěvky OÚ.

 1. Výběrové řízení na pozici kuchařky

22. 4. 2013 proběhlo na OÚ výběrové řízení na místo kuchařky naší školy. Byla vybrána Marie Musilová, která nastoupí od 1. 6. 2013.

 1. Závěr

Nejdůležitější úkol – rozšíření mateřské školy (velký počet uchazečů).

Jednání na KÚ proběhlo. 30.4. 2013 kontrola KHS ve škole.

Zapsala: Mgr. Eva Brestovanská

Projekty