Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis ze školské rady - říjen 2012

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace
 

Zápis ze zasedání školské rady

 
Datum konání: 1.10.2012
 
Přítomni: Mgr. Eva Brestovanská, Ing. Michal Zapletal, paní Renata Hajnová
 
Program:
1.     Seznámení s akcemi školy v období říjen – prosinec 2012
2.     Seznámení s projekty školy
3.     Schválení Výroční zprávy školy
4.     Seznámení s organizačními řády ZŠ, MŠ, ŠD -  na školní rok 2012 / 2013
 

Zápis z jednání:

 
1. Akce školy :
 • 18. 9.- Školení BOZP
 • 26. 9.- Třídní schůzky
 • 12. 10.- Zpívání pro seniory a rodiče (myslivecká chata „Mlýnice“¨)
 • 16. 10.- Naivní divadlo
 • 17. 10.- Seminář pro učitele (projekt EU)
 • 18. 10.- Seminář pro učitele (projekt EU)
 • 24. 10.- Dopravní hřiště (3.-4. roč.)
 • 16. 11.- Návštěva EKO programu „Pekař peče housky“(Střevlík)
 • 8. 12. - Vánoční koncert v kostele
 • 12. 12.- Benefiční koncert ve škole
 • prosinec – Zpívání pro seniory v Chrastavě

2. Seznámení ŠR s projekty:

 • „Bylinková zahrádka“
 • „Učení hudbou“
3. Schválení výroční zprávy.
4. Schválení organizačních řádů ZŠ, MŠ, ŠD.
5. Pan Zapletal zařídil opravu nohy klavíru u p. Šustka.
6. Seznámení ŠR s pokračováním projektu EU „Peníze školám“
7. Seznámení ŠR s pokračováním projektu EU „Peníze školám“
8. Zprovoznění laminovačky a tvorba kroužkové vazby schválených
dokumentů
9. Závěr
 
Zapsala: Mgr. Eva Brestovanská

Projekty