Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis ze školské rady- říjen 2013

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace

Zápis ze zasedání školské rady

Datum konání:  2.10. 2013

Přítomni:

Mgr. Eva Brestovanská, Ing. Michal Zapletal, paní Renata Hajnová

Program:

  1. Seznámení s akcemi školy v období  říjen až prosinec  2013
  2. Seznámení s projekty školy
  3. Seznámení s Výroční zprávou školy
  4. Seznámení s dokumentací MŠ a ZŠ
  5. Rozšiřování MŠ – nové oddělení MŠ od 1.1. 2014

Zápis z jednání:

Akce školy:

Přítomní byli seznámeni s akcemi školy. Informace budou podávány rodičům prostřednictvím nástěnek, zápisů a na webových stránkách

Výroční zpráva školy – přítomní byli seznámeni s Výroční zprávou a hospodářskými výsledky za školní rok 2012/ 2013

Dokumentace ZŠ a MŠ – dokumentace zkontrolována a  připravena k inspekční kontrole, která proběhne ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2013

Informace k rozšíření oddělení MŠ v budově školy – prohlídka připravených prostor a dokumentace k rozšíření MŠ.

Závěr

1.Nejdůležitější úkol – zajistit volná místa pro děti v MŠ .

2. Dotazy rodičů – jak s dětmi procvičovat AJ, když rodiče nemají zkušenost s cizím jazykem a AJ se neučili ?

Ředitelka navrhla kurz pro rodiče , kteří se chtějí s dětmi učit . Každou středu od 14. hod. do 15. hod. bude  zahájen bezplatný  kurz AJ pro začátečníky  Oznámení  o kurzu odeslala na webové stránky školy a informaci dala i na nástěnku školy.  

Zapsala: Mgr. Eva Brestovanská

Projekty