Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis ze školské rady únor 2014

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace 

Zápis ze zasedání školské rady

Datum konání: 24. února 2014

Přítomni:

 • Ing. Michal Zapletal
 • Mgr. Eva Brestovanská
 • paní Renata Hajnová

Program:

 1. Zahájení, seznámení s programem a jeho odsouhlasení - Zapletal

 2. Seznámení s výukovým programem a školními zájmovými akcemi školy za uplynulé období – Brestovanská

 3. Vyhodnocení uplynulého období – rada

 4. Seznámení s plněním povinností vyplývajících z dotačního programu školy – Brestovanská

 5. Vyjádření – rada

 6. Seznámení s výukovým programem a akcemi školy plánovanými na druhé pololetí 2014 – Brestovanská

 7. Vyjádření zástupců školy k úpravě zahájení denního vyučování na 8:00 hod. Vyhodnocení dotazníku rodičů – rada

 8. Seznámení s možnostmi opatření ke snížení objemu a hmotnosti učebních pomůcek – zástupci školy

 9. Prohlídka rozšíření kapacit školky

 10. Nové náměty

 11. Ukončení

Zápis z jednání:

 1. Zahájeno, seznámeno, odsouhlaseno.

 2. Seznámeno.

 3. Splněno.

 4. Seznámeno.

 5. OK.

 6. Seznámeno.

 7. Slíbený průzkum u rodičů ještě neproběhl, bude proveden do 15. 6. 2014.

 8. Absence finančních prostředků školy. Možnost nákupu rodiči.

 9. OK.

 10. Zajišťování cenově dostupných krytů na ústřední topení (zjistí p. Zapletal).

Zápis provedl: Ing. Michal Zapletal

Projekty