Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Jídelna

 

Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Nová Ves 

Jedná se o zařízení s kapacitou 100 jídel, v současné době vaříme 90 hlavních jídel
pro děti a 20 jídel pro zaměstance.Pracuje zde jedna kuchařka na plný úvazek, jedna pomocná kuchařka na celý úvazek a vedoucí stravování na částečný úvazek.

Denně připravujeme ranní a odpolední svačinu pro mateřskou školu. Dále oběd:
1 druh polévky, 1 druh hlavního jídla, ovoce nebo zeleninu a nápoj.
Bližší informace u vedení ŠJ.
 

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy ( 3x denně)

Donáška vlastního jídla a pití do MŠ je zakázána. Škola po celý den zajišťuje nejen kvalitní stravu ale i pitný režim.

Dítě má možnost volby nápoje po celý den: mírně slazené čaje x voda ( na pitný režim a má vlastí plastový hrneček)

Dítě má možnost volby nápoje při svačinách ranních i odpoledních: čaj  nebo  mléčný nápoj

Individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, si mohou rodiče dohodnout přímo s vedoucí školní jídelny ( písemně, na základě lékařského doporučení ).

Odhlašovat dítě ze stravy je možné do 8,00 hodin daného dne, formou SMS na třídní telefon  nebo telefonicky u VŠJ

Neodhlášenou stravu je zákonný zástupce povinen uhradit v plné výši ( viz platby stravné )

Alergeny

13.12.2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.
Odvolání na legislativu: EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU čl. 21 ČR – vyhl. 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Seznam a číselné označení potravinových alergenů:

1.  obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
2.  korýši a výrobky z nich
3.  vejce a výrobky z nich
4.  ryby a výrobky z nich
5.  podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6.  sójové boby (sója) a výrobky z nich
7.  mléko a výrobky z něj
8.  skořápkové plody a výrobky z něj - jedná se o všechny druhy ořechů
9.  celer a výrobky z něj
10. hořčice a výrobky z ní
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. měkkýši a výrobky z nich

Na jídelním lístku bude vyznačena přítomnost alergenu číslem označujícím alergen dle tohoto seznamu. Seznam alergenů bude vyvěšen u jídelního lístku.

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.

Úhrada školného a stravného

Rodič je povinen včas uhradit poplatek za stravné a školné.
PLATÍ SE PŘEVODEM, vždy uvádějte do poznámky jméno a příjmení dítěte.
 Vyjímečně lze platit HOTOVĚ.
 

Stravné: 

Mateřská škola

  • celodenní stravné pro děti od 3 do 6 let: 46,-Kč
  • děti, které dovrší v tomto školním roce 7 let - platí celodenní stravné  49,- Kč

Základní škola

  • žáci  od 7 do 10 let platí  33,- Kč/ oběd
  • žáci starší 10 let   35,- Kč

Školné

Školné se hradí měsíčně na účet školy: 986052359/0800
Měsíční školné je stanoveno na 400,- Kč.
Školné nehradí děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.
Úhrada musí být provedena do 15. dne v měsíci. Platba bude přiřazena na základě variabilního symbolu. Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte, pro případné snazší dohledání plateb.
Děti, které v aktuálním školním roce (školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.).od 1. 9. dosáhnou věku 6–7 let, neplatí školné.

Vybíráme vždy do 15. v měsíci, platby se hradí dopředu.

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekty