Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Mateřská škola

Charakteristika MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola je umístěna v obci Nová Ves, nedaleko Liberce, obklopena zelení, lesy a zemědělskými usedlostmi. Okolo budovy je velká zahrada, která je vybavená pískovištěm, dřevěnými herními prvky a domečkem.
 
Mateřská škola má dvě oddělení. Starší děti (předškoláci a pětileté), navštěvují oddělení Ježečci, které je umístěno v přízemí ZŠ. Je zde k dispozici velká herna, šatna, lehárna a kancelář. Mladší děti (2 – 4 roky), navštěvují oddělení Želvičky, které se nachází  v 1. patře druhé budovy. Součástí tohoto oddělení jsou dvě herny, lehárna, kancelář a šatna. V přízemí se nachází jídelna a sociální zařízení. Mateřská škola může využívat tělocvičnu ZŠ.
 
Ve třídách MŠ děti mají volný výběr hraček, jsou zde hrací koutky, které podporují kreativitu a samostatnost dětí. K dispozici jsou také různé didaktické materiály, klavír a audiovizuální technika. V oddělení u Ježečků je v kanceláři také nově k dispozici interaktivní tabule, kterou paní učitelky mohou libovolně využívat.
 

Režim dne

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

Režim dne - malé oddělení Želvičky

 • 6:30 - 8:25 ranní hry, činnosti dětí dle zájmu, využití hraček, didakt. materiálu
 • 8:25 - 8:45 ranní hygiena, svačina
 • 8:45  - 9:30 hry, řízené činnosti
 • 9:30 - 11:30 pobyt venku
 • 11:30 - 12:00 oběd, hygiena
 • 12:10 - 14:15 relaxace, čtení pohádek, vyprávění, spánek
 • 14:15 - 14:30 hygiena, svačina
 • 14:30 – 16:30 odchod dětí domů, hry, zájmové činnosti

Režim dne- velké oddělení Ježečci

 • 6:30 - 8:45    ranní hry, individuální činnosti
 • 8:45 - 9:05    svačina
 • 9:10 - 10:00   hry, řízené činnosti
 • 10:00 - 12:00 pobyt venku
 • 12:00 - 12:30  oběd, hygiena
 • 12:40 - 13:50 relaxace na lehátku, polední odpočinek s poslechem hudby, čtení pohádek, vyprávění
 • 13:50 - 14:10 hygiena, odpolední svačina
 • 14:15 – 16:30 odchod dětí domů, hry, zájmové činnosti
Děti jsou přijímány v době od 6.30 do 8. 00 hodin, po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivést dítě v domluveném čase.
 
Do MŠ potřebujeme:
 • kartáček na zuby, pastu, kelímek
 • balíček papírových kapesníčků
 • náhradní prádlo (sporní prádlo, tričko, ponožky, punčocháče)
 • oblečení na vycházky (tepláky, holínky, pláštěnku - vše podepsané)
 • kraťásky na cvičení
 • pyžamo - měníme 1x za 14 dní
 • bačkory - NE pantofle!
 

V průběhu celého týdne probíhají v MŠ spontánní hry (po příchodu dětí, při pobytu venku, v odpoledních hodinách), činnosti řízené pedagogem ( řídí se ŠVP PV, ročním plánem, týdenním plánem, potřebami a věkem dětí) a také pohybové aktivity.

Pobyt venku probíhá 930 – 12:00, dále dle počasí a stavu ovzduší. Při příznivých podmínkách i v odpoledních hodinách. V letním období je provoz MŠ přizpůsoben tak, aby bylo co nejvíce aktivit  a činností venku. Pobyt venku ale může být také zkrácen nebo úplně zrušen při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce, nemusejí spát, v postýlce mohou mít svoji oblíbenou hračku z domova. Hygienické potřeby mohou uspokojovat samostatně. Doba odpočinku dětí je vždy projednána vedením školy se zákonnými zástupci dětí před nástupem dítěte do mateřské školy.

Strava je připravována ve školní jídelně. Doba a místo podávání je neměnné. Kuchařka jídlo vydává, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy , mladším pomáhají učitelky. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Celý den mají děti k dispozici také pití, nápoje se obměňují.

Lůžkoviny jsou zde měněny každých 21 dní nebo dle potřeby. Ručníky se obměňují každý týden, pyžama si děti berou domů vyprat jednou týdně vždy v pátek.

V MŠ je také pravidelně kontrolováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání probíhá při pobytu venku.

Pro dobrou spolupráci rodičů a MŠ!!!

Do mateřské školy patří pouze děti zdravé – učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením, či jinými infekčními nemocemi, do MŠ nepřijmout! Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a také veškeré údaje o zdraví dítětě!

Rodiče jsou dále povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, adresy, změny ve zdravotním pojištění apod.

Rodiče oznámí školce předem nepřítomnost dítěte!

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekty