Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

Zápis do první třídy Základní školy v Nové Vsi bude v úterý 4. 4. 2023 od 1400 do 1600

      Den otevřených dveří v ZŠ bude v úterý 28. 3. 2023 od 1400do 1500

Mateřská škola

Charakteristika MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola je umístěna v obci Nová Ves, nedaleko Liberce, obklopena zelení, lesy a zemědělskými usedlostmi. Okolo budovy je velká zahrada, která je vybavená pískovištěm, dřevěnými herními prvky a domečkem.
 
Mateřská škola má dvě oddělení. Starší děti (předškoláci a pětileté), navštěvují oddělení Ježečci, které je umístěno v přízemí ZŠ. Je zde k dispozici velká herna, šatna, lehárna a kancelář. Mladší děti (2 – 4 roky), navštěvují oddělení Želvičky, které se nachází  v 1. patře druhé budovy. Součástí tohoto oddělení jsou dvě herny, lehárna, kancelář a šatna. V přízemí se nachází jídelna a sociální zařízení. Mateřská škola může využívat tělocvičnu ZŠ.
 
Ve třídách MŠ děti mají volný výběr hraček, jsou zde hrací koutky, které podporují kreativitu a samostatnost dětí. K dispozici jsou také různé didaktické materiály, klavír a audiovizuální technika. V oddělení u Ježečků je v kanceláři také nově k dispozici interaktivní tabule, kterou paní učitelky mohou libovolně využívat.
 

Režim dne

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

Režim dne - malé oddělení Želvičky

 • 6:30 - 8:25 ranní hry, činnosti dětí dle zájmu, využití hraček, didakt. materiálu
 • 8:25 - 8:45 ranní hygiena, svačina
 • 8:45  - 9:30 hry, řízené činnosti
 • 9:30 - 11:30 pobyt venku
 • 11:30 - 12:00 oběd, hygiena
 • 12:10 - 14:15 relaxace, čtení pohádek, vyprávění, spánek
 • 14:15 - 14:30 hygiena, svačina
 • 14:30 – 16:30 odchod dětí domů, hry, zájmové činnosti

Režim dne- velké oddělení Ježečci

 • 6:30 - 8:45    ranní hry, individuální činnosti
 • 8:45 - 9:05    svačina
 • 9:10 - 10:00   hry, řízené činnosti
 • 10:00 - 12:00 pobyt venku
 • 12:00 - 12:30  oběd, hygiena
 • 12:40 - 13:50 relaxace na lehátku, polední odpočinek s poslechem hudby, čtení pohádek, vyprávění
 • 13:50 - 14:10 hygiena, odpolední svačina
 • 14:15 – 16:30 odchod dětí domů, hry, zájmové činnosti
Děti jsou přijímány v době od 6.30 do 8. 00 hodin, po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivést dítě v domluveném čase.
 
Do MŠ potřebujeme:
 • kartáček na zuby, pastu, kelímek
 • balíček papírových kapesníčků
 • náhradní prádlo (sporní prádlo, tričko, ponožky, punčocháče)
 • oblečení na vycházky (tepláky, holínky, pláštěnku - vše podepsané)
 • kraťásky na cvičení
 • pyžamo - měníme 1x za 14 dní
 • bačkory - NE pantofle!
 

V průběhu celého týdne probíhají v MŠ spontánní hry (po příchodu dětí, při pobytu venku, v odpoledních hodinách), činnosti řízené pedagogem ( řídí se ŠVP PV, ročním plánem, týdenním plánem, potřebami a věkem dětí) a také pohybové aktivity.

Pobyt venku probíhá 930 – 12:00, dále dle počasí a stavu ovzduší. Při příznivých podmínkách i v odpoledních hodinách. V letním období je provoz MŠ přizpůsoben tak, aby bylo co nejvíce aktivit  a činností venku. Pobyt venku ale může být také zkrácen nebo úplně zrušen při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce, nemusejí spát, v postýlce mohou mít svoji oblíbenou hračku z domova. Hygienické potřeby mohou uspokojovat samostatně. Doba odpočinku dětí je vždy projednána vedením školy se zákonnými zástupci dětí před nástupem dítěte do mateřské školy.

Strava je připravována ve školní jídelně. Doba a místo podávání je neměnné. Kuchařka jídlo vydává, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy , mladším pomáhají učitelky. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Celý den mají děti k dispozici také pití, nápoje se obměňují.

Lůžkoviny jsou zde měněny každých 21 dní nebo dle potřeby. Ručníky se obměňují každý týden, pyžama si děti berou domů vyprat jednou týdně vždy v pátek.

V MŠ je také pravidelně kontrolováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání probíhá při pobytu venku.

Pro dobrou spolupráci rodičů a MŠ!!!

Do mateřské školy patří pouze děti zdravé – učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením, či jinými infekčními nemocemi, do MŠ nepřijmout! Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a také veškeré údaje o zdraví dítětě!

Rodiče jsou dále povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, adresy, změny ve zdravotním pojištění apod.

Rodiče oznámí školce předem nepřítomnost dítěte!

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekty