Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Základní škola

Naše škola

Škola zajišťuje:
  • Základní vzdělávání celého prvního stupně v základní škole 
  • Předškolní vzdělávání 
  • Mimoškolní vzdělávání ve školní družině
  • Stravování dětí ZŠ a MŠ a zaměstnanců školy

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Kočí
Učitelky ZŠ: Mgr. Eva Brestovanská, Barbora Kalčíková , Mgr. Olga Kaplová a Bc.Veronika Szilagyiová
Asistent Pedagoga:  Petra Smolová
vychovatelka: Petra Smolová
Asistent pedagoga: Eva Vyhlídková
Asistent pedagoga: Mgr. Miroslava Moravcová
Asistent pedagoga: Nikola Pešková
Vedopucí vychovatelka: Bc. Karolína Suchomelová
Vychovatelka šk. družiny: Yvona Koblihová, Bc.Veronika Szilagyiová a Petra Smolová
 
Učitelky MŠ: vedoucí učitelka: Radka Portelová,
učitelky: Adéla Jungmanová, Lenka Vokatá, Eva Jakubcová
Asistent pedagoga: Martina Chmelíková
Asistent pedagoga: Alena Necidová
Metodik prevence: Mgr. Eva Brestovanská
 

Provozní zaměstnanci:

šk. kuchyň: Marie Musilová
                     Tereza Samková
vedoucí stravování: Yvona Koblihová
uklízečka MŠ: Nikola Malá
uklizečka ZŠ: Lucie Nábělková
školník: Jaromír Pavlíček
 

Externí pracovníci školy

účetní: p. Miroslava Loudová
 
 

Zaměření školy

Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, kvalifikovanosti pedagogického sboru a ze vzdělávacích tradic školy, které jsou v souladu s cíli vzdělávání žáků.
 
Prioritou by mělo být poskytování základního vzdělávání žáků se zaměřením na jejich aktuální dovednosti. Dále pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjet jejich pohybové dovednosti a komunikační dovednosti v mateřském jazyce. Nemalou míru pozornosti věnovat rozvoji v sociálních vztazích. Cílem je pak poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy.
 
Směřovat k tomu, aby ze školy odcházeli žáci, kteří se budou schopni socializovat, komunikovat a reálně zhodnotit své možnosti a schopnosti.
Zajistit bezbariérové přístupy do školní budovy i tříd pro žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením.
 
Bezpodmínečně nutná je spolupráce s odborníky a všemi učiteli. Rovněž tak osobní a pedagogická asistence, kdy vzdělání bude uskutečňováno na základě nových příležitostí.
 
Dalším úkolem školy je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, schopnosti kulturního a estetického prožitku. Klást důraz na vlastní tvořivost.
 
Žákovi by měla být poskytována ochrana, aby byl respektován jako jedinec. Cílem je vytvářet emočně kladné prostředí, kde bude respektována individuality žáka.

 

 

Projekty