Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

Zápis do první třídy Základní školy v Nové Vsi bude v úterý 4. 4. 2023 od 1400 do 1600

      Den otevřených dveří v ZŠ bude v úterý 28. 3. 2023 od 1400do 1500

Základní škola

Naše škola

Škola zajišťuje:
  • Základní vzdělávání celého prvního stupně v základní škole 
  • Předškolní vzdělávání 
  • Mimoškolní vzdělávání ve školní družině
  • Stravování dětí ZŠ a MŠ a zaměstnanců školy

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Kočí
Učitelky ZŠ: Mgr. Eva Brestovanská, Barbora Kalčíková , Bc. Karolína Suchmelová a Bc.Veronika Szilagyiová
Asistent Pedagoga:  Petra Smolová
Školní asistentka: Jana Mrázková
Vychovatelka šk. družiny: Yvona Koblihová
Vychovatelka šk.družiny: Bc.Veronika Szilagyiová a Petra Smolová
Učitelky MŠ: Radka Portelová, Adéla Jungmanová, Lenka Vokatá
Asistent pedagoga: 
Školní asistentka mš: 
Metodik prevence: Mgr. Eva Brestovanská
 

Provozní zaměstnanci:

šk. kuchyň: Marie Musilová
                 Lenka Tatíčková
vedoucí stravování: Yvona Koblihová
uklízečka MŠ: Nikola Malá
uklizečka ZŠ: Lucie Nábělková
školník: Karel Kukuč
 

Externí pracovníci školy

účetní: p. Miroslava Loudová
 
 

Zaměření školy

Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, kvalifikovanosti pedagogického sboru a ze vzdělávacích tradic školy, které jsou v souladu s cíli vzdělávání žáků.
 
Prioritou by mělo být poskytování základního vzdělávání žáků se zaměřením na jejich aktuální dovednosti. Dále pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjet jejich pohybové dovednosti a komunikační dovednosti v mateřském jazyce. Nemalou míru pozornosti věnovat rozvoji v sociálních vztazích. Cílem je pak poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy.
 
Směřovat k tomu, aby ze školy odcházeli žáci, kteří se budou schopni socializovat, komunikovat a reálně zhodnotit své možnosti a schopnosti.
Zajistit bezbariérové přístupy do školní budovy i tříd pro žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením.
 
Bezpodmínečně nutná je spolupráce s odborníky a všemi učiteli. Rovněž tak osobní a pedagogická asistence, kdy vzdělání bude uskutečňováno na základě nových příležitostí.
 
Dalším úkolem školy je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, schopnosti kulturního a estetického prožitku. Klást důraz na vlastní tvořivost.
 
Žákovi by měla být poskytována ochrana, aby byl respektován jako jedinec. Cílem je vytvářet emočně kladné prostředí, kde bude respektována individuality žáka.

 

 

Projekty