Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

ZŠ a MŠ Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní a pomocné kuchařky. Své životopisy můžete zasílat emailem na adresu: skolanovaves@centrum.cz . Preferujeme vyučení v oboru.

Základní škola-historie školy

Historie školy

V roce 1874 bylo přikročeno ke stavbě nové školy, která byla dne 7. května 1876 slavnostně odevzdána svému účelu. Byla to však škola německá, která měla v r.1876  pět  tříd, v roce 1913 dokonce šest tříd. V roce 1923 byl zredukován počet tříd na tři třídy  a jako trojtřídka existovala až do května 1945. 

Zřízení české menšinové školy

České děti z Nové Vsi docházely po roce 1918 do české menšinové školy v Chrastavě. V roce 1920 požádal český okresní školní inspektor Lang z Liberce, prezidium zemské školní rady v Praze o zřízení české expositury v Nové Vsi, mateřskou školou by byla česká menšinová škola v Chrastavě. Za českou školu v Chrastavě byl přítomen její správce B. Honsa a za české rodiče z Nové Vsi pan Hadač a paní Frenclová. Bylo rozhodnuto, aby expositura byla umístěna v domě číslo popisné 93, v místnosti, kde bývala dříve učebna německé školy.    Poněvadž však německé řízení obce činilo zřízení české školy překážky, byla otevřena 9. 6. 1921 jako expozitura české menšinové školy v Chrastavě. Konečně výnosem ze dne 29. 7. 1921 byla zřízena v Nové Vsi jednotřídní česká obecná škola a vyučování bylo zahájeno 1. září 1921.  Prvním učitelem české menšinové školy byl Miloš Halama. Třída mívala kolem 10 žáků a v posledních létech asi 20 žáků. Soužití mezi Čechy a Němci bylo prý v obci dosti dobré. Až na to, že někteří fanatičtí občané německé národnosti dělali Čechům schválnosti. Několikrát se stalo, že byla třída zamčena a nenašli klíč, vyučování se nemohlo konat. Někdo z německých obyvatel, klíč schovával, teprve po zásahu policie z Liberce se situace uklidnila.

1. srpna 1945 byl jmenován na místo řídícího učitele František Marek, byl však propuštěn z vojenské služby až 31. října 1945. 1. listopadu nastupuje již službu při zdejší obecné škole.

 3. Září 1945 přišel na školu učitel Miroslav Smítko, vyučování začalo až 19. září, poněvadž učebna nebyla dříve připravena. Pana učitele zarazila neúčast rodičů a občanů Nové Vsi v tento slavnostní den. Snad to bylo tím, že byl všední den a doba bohatá na události.

Budova školy byla používána do roku 1945 jako skladiště MSK v Nové Vsi. Byla v celkem dobrém stavu, vybavena bohatým inventářem. Jenom zahrada a ploty byly ve zcela zanedbaném stavu.

Školní rok 1945-46 navštěvovalo školu 42 žáků / 17 chlapců a 25 dívek/.Dětí každým dnem přibývalo, podle toho, jak přicházeli do obce noví a noví osídlenci. V krátkém čase byla učebna dětmi přeplněna a tím byla práce učitele Smítky ztížena.

Ke všemu se jevil nedostatek pomůcek a učebnic. Po nástupu pana učitele Marka se situace zklidnila. Řídící učitel převzal I. třídu s  21 žáky /10 chlapců, 11 dívek /.Učitel Smítka si ponechal II. třídu se 46 žáky /23 chlapců, 23 dívek/. Práce na škole se tímto velice usnadnila. Ještě během měsíce listopadu byl oplocen školní dvůr a poškozený plot kolem zahrady byl opraven. Také byly ořezány dva mohutné duby ze školní zahrady. Dnem 1. Dubna 1946 přichází na naši školu 3. učitelská síla paní učitelka Marie Řádková.

Ke konci roku navštěvovalo školu 83 žáků / 40 chlapců, 43 děvčat /.

fotografie školy rok

Projekty