Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

Den otevřených dveří ZŠ 3.4.2024 od 14:00 - 15:00

          Zápis do 1. ročníku ZŠ 9.4.2024 od 14:00-16:00

           Zápis do MŠ 2. 5. 2024 10:00 - 13:00   

Školní družina

kritéria pro přijetí do ŠD (102.28 kB)

Provoz ŠD

školní rok 2023/2024

Družina je rozšířena na dvě oddělení s počtem 50 žáků.

pondělí – pátek 6.30 – 16. 30 hodin

Hlavní vychovatelka: Bc. Karolína Suchomelová
Vychovatelka: Yvona Koblihová, Bc.Veronika Szilagyiová, Petra Smolová

Režim

Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.
 

Denní rozvrh

  • 6.30 - 7.45 výchovná činnost, rekreační 
  • 13.00 - 14.00 odpočinkové činnosti
  • 14.00 - 16.30 individuální činnost, zájmová činnost,

Ekologické dny - pátek

Projekty