Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

Ve čtvrtek 1. 2. 2024 jde celá základní škola do kina v Chrastavě na animovaný film  Vynálezce.                        Pololetní prázdniny v pátek 2. 2. 2024 

     

Omlouvání žáků

omlouvání

Omluvenky  můžete také kromě telefonického omlouvání zasílat e-mailem na adresu skolanovaves@centrum.cz

Jako předmět zprávy uveďte: OMLUVENKA

Zpráva musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Jméno žáka.
  2. Důvod nepřítomnosti.
  3. Datum nebo období, na které se omluva vztahuje.
  4. Jméno odesílatele (zákonného zástupce).

Informace o uvolňování žáků z výuky

Z důvodů zajištění bezpečnosti budou žáci 1. - 4. ročníku z vyučování uvolňováni pouze v doprovodu zákonného zástupce.  

Školy, rodiče a žáci postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 651/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den, nejpozději třetí kalendářní den. Po návratu dítěte nebo žáka musí zákonní zástupci nejpozději třetí kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti písemně na omluvném listu v žákovské knížce (notýsku) s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na základě písemné žádosti rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den příslušný třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.

Projekty