Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

Zápis do Mateřské školy na školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 1000 do 1300 v oddělení Želvičky

     

Oznámení

Oznámení o platbách stravného a školného ve školním roce 2022 - 2023

 

Mateřská škola:

 

Celodenní stravné pro děti od 3  do 6 let  činí  46,- Kč na den,  
měsíčně  920,- Kč.
Polodenní pro děti od 3 do 6 let   37,- Kč,/ den,  měsíčně 740,- Kč
 
Děti starší 7 let platí  49,- Kč/ den, měsíčně  980,- Kč.
Školné v mateřské škole činí  400,- Kč měsíčně.
Školné se hradí měsíčně na účet školy: 986052359/0800
Měsíční školné je stanoveno na 400,- Kč.

Školné nehradí děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.
Úhrada musí být provedena do 15. dne v měsíci. Platba bude přiřazena na základě variabilního symbolu. Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte, pro případné snazší dohledání plateb.
Děti, které v aktuálním školním roce (školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.).od 1. 9. dosáhnou věku 6–7 let, neplatí školné.
 

Základní škola:

Žáci od 7 do 10 let platí  33,- Kč/ za oběd, měsíčně  660,- Kč.
Žáci starší 10 let platí 35,- Kč za oběd, měsíčně tj. 700,- Kč.
 
Poplatek za školní družinu je stále  100,- Kč.
 
číslo účtu školy: 986052359/0800
Vždy uveďte jméno a příjmení dítěte.
Na každý měsíc se vybírá stravné do 15. kalendářního dne v měsíci. 
 

Projekty